Tekken 7

https://www.youtube.com/watch?v=zTzAXlCA2yU Tekken 7 -ը fighting ժանրի խաղ է, որը ստեղծվել է Bandai Namco Entertainment- ի կողմից: Սա Tekken սերիայի իններորդ խաղն է և առաջին խաղը, որն աշխատում է Unreal Engine...
Close